Nguyễn Hạ Vy

cụ-ba-94-tuo-i-nằm-sấp-trn-tấm-vn-le-t-khắp-chợ-ni-nỉ-người-dn-mua-gip-vi-tờ-ve-so 30:00

Cụ bà 94 tuổi nằm sấp trên tấm ván, lết ...

2 days ago     77,793 Views    
tm-ve-ta-n-nha-cậu-be-ba-n-ve-so-ngu-gu-c-va-ba-t-ngo-ly-do-be-kho-ng-được-đi-học 24:15

Tìm về tận nhà cậu bé bán vé số ngu...

3 days ago     51,176 Views    
vo-cho-ng-70-tuổi-khng-con-ci-giữ-ao-ca-thu-kie-m-20-ngn-mua-gạo 12:10

Vợ chồng 70 tuổi không con cái, giữ ao ca...

5 days ago     34,720 Views    
người-phụ-nữ-chịu-đựng-kinh-khủng-suốt-8-năm-che-tn-sống-trn-cống-nước-thối 16:35

Người phụ nữ chịu đựng kinh khủng, suốt 8 năm...

6 days ago     36,312 Views    
2-đứa-trẻ-chưa-một-lần-được-bước-đi-trn-chnh-đi-chn-của-mnh 14:20

2 đứa trẻ chưa một lần được bước đi trên chín...

1 week ago     85,679 Views    
ba-cu-97-tuo-i-ha-i-rau-da-i-kie-m-5-nga-n-mua-gạo-khng-ngờ-mnh-được-tặng-20-triệu 23:26

Bà cụ 97 tuổi hái rau dại kiếm 5 ngà...

1 week ago     53,856 Views    
thảm-ca-nh-4-ba-cha-u-nhi-n-đo-i-suo-t-ma-y-nga-y-le-vi-kho-ng-ba-n-đu-o-c-ve-chai 24:16

Thảm cảnh 4 bà cháu nhịn đói suốt mấ...

2 weeks ago     65,162 Views    
ba-cu-97-tuo-i-vượt-5-cy-số-ha-i-rau-da-i-ba-n-kie-m-5-nga-n-đồng-mua-ga-o 18:42

Bà cụ 97 tuổi vượt 5 cây số hái rau dại...

3 weeks ago     95,230 Views    
thương-ngoa-i-91-tuổi-ba-n-ve-so-đột-ngột-nha-p-vie-n-hơn-nửa-thng-v-bệnh-tật 19:38

Thương ngoại 91 tuổi bán vé số đột ngột ...

3 weeks ago     61,842 Views    
me-của-7-đu-a-tre-ba-t-ngo-quay-tro-ve-sau-nhiều-năm-biệt-tăm 37:12

Mẹ của 7 đứa trẻ bất ngờ quay trở v...

3 weeks ago     96,410 Views    
ba-cu-90-tuo-i-vu-o-t-ho-n-100-ca-y-so-le-n-sa-i-go-n-ba-n-mấy-tri-xoi-cam-lo-cho-con-bệnh 18:36

Bà cụ 90 tuổi vượt hơn 100 cây số ...

3 weeks ago     71,688 Views    
cha-chết-mẹ-lấy-chồng-khc-bỏ-lại-7-đứa-trẻ-cho-b-ngoa-i-gia-chăm-sc 30:47

Cha chết, mẹ lấy chồng khác bỏ lại 7 đứa trẻ ...

1 month ago     54,048 Views    
2-ba-cha-u-t-tc-giu-a-khe-ho-rộng-tầm-1-me-t-vuo-ng-b-mong-ước-được-đến-trường 11:03

2 bà cháu tá túc giữa khe hở rộng tầm 1...

1 month ago     55,333 Views    
2-ngy-quyn-gp-được-40-triệu-tiền-mo-cha-n-anh-chu-ba-nh-mi-xin-ngu-ng-nha-n-hỗ-trợ 12:23

2 ngày quyên góp được 40 triệu tiền mổ châ...

1 month ago     42,310 Views    
kha-n-ca-p-trao-10-trie-u-đo-ng-đe-n-cha-ng-trai-ga-y-cha-n-kho-ng-co-tie-n-đi-vie-n 11:26

Khẩn cấp trao 10 triệu đồng đến cha...

1 month ago     26,351 Views    
vie-t-kie-u-bn-chuo-i-nu-o-ng-nuo-i-cha-u-mồ-ci-cả-cha-lẫn-me 18:11

Việt kiều bán chuối nướng nuôi chá...

1 month ago     47,219 Views    
b-gi-xinh-đẹp-bị-mẹ-bỏ-rơi-phải-theo-o-ng-ba-ngoa-i-nhặt-ve-chai-được-dẫn-đi-mua-sắm 26:20

Bé gái xinh đẹp bị mẹ bỏ rơi phải theo ông b...

1 month ago     105,411 Views    
b-cụ-90-tuo-i-thn-hnh-gầy-tong-teo-nhịn-ăn-để-lo-cho-con-ga-i-ta-m-tha-n 13:31

Bà cụ 90 tuổi thân hình gầy tong teo nhịn ă...

1 month ago     17,514 Views    
ba-cụ-bn-v-số-8-năm-ngủ-ngoi-đường-bị-xe-đụng-mừng-rỡ-khi-được-gip-số-tiền-lớn 15:01

Bà cụ bán vé số 8 năm ngủ ngoài đường bị xe ...

1 month ago     18,788 Views    
vo-bỏ-thanh-nin-31-tuổi-đi-phụ-hồ-kiếm-tiền-nui-3-con-tho-v-me-gia-tai-bie-n 13:05

Vợ bỏ, thanh niên 31 tuổi đi phụ hồ kiếm ti...

1 month ago     188,114 Views    

vidmoon-logo

Vidmoon is a worldwide video search engine that collects, links, and embeds content and information from third-party video sharing platforms. Vidmoon does not own the content or information available on these platforms.

Language

This changes website's language. You can choose the language of the website.

Location

This changes showing video content list base on location. You can choose your location.

Restricted Mode

If you are over 18 years old, you can turn off restricted mode for showing mature video content.