697-shafie ayar مناظره من با عبدالرحمن

   2019-11-07 14:35:34
30,359
Views
favorite

697-shafie ayar مناظره من با عبدالرحمن by shafie ayar
آیا ترک نماز یا روزه یا تمام فرایض اسلامی موجب کفر میشود . نماز قرآن روزه ذکات حج ملا ها چلی ها و چالبازی ها لوازت در مسجد

Content from : Youtube